Pechino Express 2017, tappa 9 Giappone: Nara - Nagahama – Fujiyoshida